1. +48 601720003  także/also
  2. +48 221004039  lub/or
  3. +48 608691686

Rozwiązania kompleksowe 3

kompleksowe rozwiązanie mycia pojazdów poprzez myjnie „bezdotykowe” typu „CAR WASH” i myjnie — mobilna szczotka myjąca.